A co z Twoimi danymi osobistymi, które znajdują się na dokumentach rejestracyjnych?

Zgodnie z państwowymi regulacjami, aby otrzymać plakietkę ekologiczną, należy przedstawić dokumenty rejestracyjne.

 

A co z Twoimi danymi osobistymi, które znajdują się na dokumentach rejestracyjnych?
Możesz je przykryć, ponieważ nie musimy ich zobaczyć.

Musimy zapoznać się jedynie z numerem tablicy rejestracyjnej, rokiem produkcji (lub datą pierwszej rejestracji) oraz typem paliwa.