Często zadawane pytania

1. Czy istnieje uniwersalna plakietka ekologiczna obowiązująca w całej Europie?

Niestety nie, potrzebna jest oryginalna lokalna plakietka ekologiczna dla każdego kraju. Na przykład niemiecka plakietka nie jest ważna we Francji.