Strefy ekologiczne we Francji

Chociaż strefy ekologiczne zostały wprowadzone we Francji dopiero w 2016 roku, polityka ochrony środowiska w tym kraju pod tym względem i tak wyprzedza większość krajów Europy. Francuskie strefy ekologiczne odznaczają się także kilkoma swoistymi cechami, których nie ma na przykład w Niemczech czy Austrii.

 

Zapoznaj się dokładnie z tekstem dotyczącym francuskich plakietek ekologicznych "Crit'Air":

Oznaczenie stref ekologicznych we Francji

Strefy ekologiczne we Francji zwane są „strefami ograniczonego ruchu“ (Zones à Circulation Restreinte – ZCR). Plakietka ekologiczna określana jest mianem "Crit'Air" – napis ten znajduje się w górnej części każdej plakietki ekologicznej.

Strefy ekologiczne powołane zostały na mocy dekretu z czerwca 2016 roku. Francuskie strefy ekologiczne podlegają, tak jak w innych krajach, jurysdykcji miasta, które je wprowadza. Każde miasto określa, czy kierowcy muszą posiadać stosowną plakietkę ekologiczną, aby wjechać do miasta i na tereny podmiejskie, a także jaki typ plakietki jest wymagany. Można oczekiwać, że po Paryżu, który wprowadził strefy ekologiczne w lipcu 2016 roku, liczba miast wymagających posiadania naklejki ekologicznej na przedniej szybie samochodu będzie rosła.

Strefy ekologiczne we Francji oznaczone są znakami drogowymi. Przypadkowy wjazd do strefy i wiążąca się z tym kara finansowa są tu mniej prawdopodobne niż w Austrii, gdzie początek strefy ekologicznej nie jest oznakowany.

Znaki drogowe wyznaczające początek i koniec stref ekologicznych we Francji:

Obowiązywanie stref ekologicznych we Francji

Strefy ekologiczne we Francji wyróżniają się kilkoma swoistymi cechami w porównaniu z tymi, które obowiązują w sąsiednich krajach – Niemczech i Austrii. Pierwszą jest zakres obowiązywania francuskich stref ekologicznych. Zaraz po ich wprowadzeniu obowiązek posiadania plakietek ekologicznych dotyczył wyłącznie francuskich kierowców (tj. samochodów na francuskich tablicach rejestracyjnych). Strefy ekologiczne obowiązują samochody zagraniczne od 1. 2. 2017. Oznacza to, że począwszy od tej daty, wjeżdżając na teren Paryża i innych francuskich miast, trzeba będzie posiadać naklejkę ekologiczną.

Zielone strefy Francja - Mapa

Wyznaczanie trasy

pokaż opcje ukryj opcje

Naklejka ekologiczna wymagana jest tylko w określonym czasie

Inną swoistą cechą stref ekologicznych we Francji jest ograniczenie czasowe. Znak drogowy, oprócz informacji o początku strefy ekologicznej, może wskazywać także czas obowiązywania, np. „od 8 do 20“. Oznacza to, że w tak określonym przedziale czasowym samochód musi być oznakowany naklejką ekologiczną przed wjazdem na teren strefy. Poza tym przedziałem czasowym można przejeżdżać przez strefę bez plakietki ekologicznej!

Tego typu przedziały czasowe są typowe dla Francji. Podobne przepisy istnieją w Paryżu od 2015 roku: autobusy i ciężarówki o masie powyżej 3,5 tony i roku produkcji wcześniejszym niż 1 października 2001 nie mogą wjeżdżać na teren miasta między 8 rano a 8 wieczorem. Naklejka ekologiczna jest kolejnym sposobem na ograniczenie zagęszczenia ruchu w miastach.

Tak jak wprowadzenie strefy ekologicznej leży wyłącznie w gestii danego miasta, tak również do miast należy określenie ograniczeń czasowych strefy.

Surowe kary

Wjeżdżając na teren strefy ekologicznej bez naklejki, możesz narazić się na surowe kary. Niezależnie od tego, czy jest to twoja pierwsza wizyta we Francji, czy odwiedzasz ten kraj regularnie, zalecamy zakup odpowiedniej plakietki ekologicznej. Ponieważ plakietka jest ważna bezterminowo, możesz z niej korzystać już zawsze.

Po wprowadzeniu stref ekologicznych w Paryżu ustanowiono okres przejściowy. Początkowo policja jedynie przypominała kierowcom o obowiązku posiadania naklejki ekologicznej. Teraz jednak wjazd na teren strefy ekologicznej bez plakietki ekologicznej może całkiem sporo kosztować. Od października 2016 roku wprowadzono karę grzywny w wysokości 35 euro, jednak od stycznia 2017 kara wzrosła do 68 euro. Kary dla kierowców, którzy ignorują te przepisy będą stopniowo rosnąć.

Możesz dowiedzieć się więcej na temat plakietki ekologicznej Crit’Air w sekcji Plakietka Ekologiczna we Francji.

Podróżujesz do Francji samochodem?

Kup Crit'Air dla Paryża, Grenoble i innych miast. DARMOWA dostawa.