Strefa ekologiczna Grand Paris

Zielona strefa Grand Paris

W lipcu 2019 roku w Paryżu wprowadzono nową strefę ekologiczną Grand Paris, przez co znacznie zwiększył się obszar, w odniesieniu do którego obowiązują ograniczenia dotyczące wjazdu mniej przyjaznych dla środowiska pojazdów. Strefa ta obowiązuje stale w określone dni, niezależnie od stanu powietrza w danym momencie (jak w przypadku nadzwyczajnej strefy Paris ZPA, która zaczyna obowiązywać po przekroczeniu limitów emisji).

 

Wymagany typ naklejki ekologicznej w Grand Paris: czerwona Crit'Air 4

CritAir sticker France

 

Więcej na temat naklejek ekologicznych we Francji możesz przeczytać w sekcji Typy naklejek ekologicznych.

 

O strefie niskiej emisji Grand Paris

Strefa niskiej emisji obejmuje obszar określany jako Grand Paris, czyli rozległą aglomerację wokół francuskiej stolicy o powierzchni około 815 km², w której skład wchodzi łącznie 131 gmin zamieszkałych przez ponad 7 milionów ludzi. W zasadzie granice strefy niskiej emisji pokrywają się z obszarem otoczonym autostradą A86, która jednak pozostaje poza nią.
Aktualnie (lipiec 2019) strefa obowiązuje w 47 dzielnicach miejskich – obszary oznaczone żółtym kolorem na poniższej mapie – a w przyszłości obejmie kolejne.
Strefa ma charakter stały i niezależny od poziomu zanieczyszczenia powietrza w danym momencie, tak jak w przypadku innych francuskich stref.
Złamanie przepisów jest we Francji surowo karane – od nagany udzielonej przez policję po mandat w wysokości od 68 do 375 euro.

Więcej informacji o strefie ekologicznej w centrum Paryża znajdziesz tutaj.

 

Mapa strefy niskiej emisji Grand Paris

Wyznaczanie trasy

pokaż opcje ukryj opcje

 

Czas obowiązywania strefy niskiej emisji

  • od 1.7.2019 – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20 wjazd dozwolony jest tylko dla pojazdów z ważną plakietką ekologiczną Crit'Air klasy E, 1, 2, 3 lub 4. W przypadku samochodów ciężarowych (N2, N3) oraz autobusów te same kryteria i ograniczenia czasowe obowiązują także w weekendy i święta państwowe
  • od 1.1.2021 – ma zostać wprowadzony zakaz wjazdu dla pojazdów z plakietką Crit'Air 4
  • od 1.7.2022 – ma zostać wprowadzony zakaz wjazdu dla pojazdów z plakietką Crit'Air 3
  • od 1.1.2024 – ma zostać wprowadzony zakaz wjazdu dla pojazdów z plakietką Crit'Air 2, tzn. całkowity zakaz dla pojazdów z silnikiem diesla

 

Granice strefy

Granice strefy ekologicznej wyznacza w przybliżeniu autostrada A86, która otacza rozległą konurbację wokół francuskiej stolicy, składającą się w sumie ze 131 gmin miejskich. Jako że o wprowadzeniu każda jednostka administracyjna decyduje samodzielnie, strefa niskiej emisji obowiązuje aktualnie tylko w 47. Jednak w przyszłości dołączą kolejne.
Strefa Grand Paris obejmuje parki miejskie Lasek Buloński i Lasek Vinceński, jak również Bulwar Peryferyjny otaczający obrzeża Paryża.
Sama autostrada A86 jest wyłączona ze strefy.

 

Jazda po Paryżu

Jedziesz autem do Paryża?

Od lipca 2019 samochody osobowe muszą być oznaczone plakietką ekologiczną Crit'Air. Przed wjazdem do strefy Grand Paris od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20 należy przykleić plakietkę. We Francji obowiązuje 6 typów naklejek, a wjazd do szerszej strefy Grand Paris jest aktualnie dozwolony dla pojazdów osobowych i ciężarowych, które uzyskają co najmniej czerwoną plakietkę Crit'Air 4.
Nieprzestrzeganie przepisów niesie ze sobą ryzyko grzywny w wysokości od 68 do 375 euro.

Aglomeracja Grand Paris, ograniczona autostradą A86, stanowi część strefy niskiej emisji Grand Paris.

Zamów naklejkę ekologiczną dla Paryża, a my dostarczymy ją za darmo w ciągu 14 dni!

Plakietka jest ważna bezterminowo i należy ją umieścić w prawym dolnym rogu przedniej szyby.

Podróżujesz autem do Paryża?

Kup Crit'Air dla Paryża, Grenoble i innych miast. DARMOWA dostawa.