Strefy ekologiczne w Paryżu

Strefy ekologiczne w Paryżu

Paryż był pierwszym francuskim miastem, które wprowadziło strefy ekologiczne. Nic w tym dziwnego, ponieważ tak jak w przypadku innych europejskich krajów, stolica zawsze dawała przykład, za którym podążali inni.

 

 Strefy ekologiczne w Paryżu obowiązują tylko od poniedziałku do piątku w godzinach

Paryż już wcześniej próbował ograniczyć ruch w mieście, zmniejszyć poziom hałasu i poprawić jakość powietrza. Od września 2015 roku wszystkie autobusy i ciężarówki o masie powyżej 3,5 tony i roku produkcji wcześniejszym niż 1 października 2001 nie mogą wjeżdżać na teren miasta. Zakaz ten obowiązuje codziennie, w tym w weekendy, od godziny 8 rano do 8 wieczorem.

W 2016 roku rozszerzono zakaz na wszystkie pojazdy wyprodukowane przed 1997 i motocykle wyprodukowane przed rokiem 2000. Takie pojazdy nie mieszczą się nawet w szóstej kategorii, oznaczonej plakietką ekologiczną najniższego typu. We Francji jest w sumie sześć typów plakietek ekologicznych, przy czym tylko pojazdy elektryczne oznaczone są naklejką najwyższego typu. Więcej informacji na temat wszystkich typów plakietek ekologicznych znajdziesz w sekcji Typy plakietek ekologicznych.

Obowiązywanie stref ekologicznych w Paryżu

Autobusy kategorii M2 i M3 oraz ciężarówki kategorii N2 i N3

Cały tydzień od 8 rano do 8 wieczorem

Samochody osobowe M1, N1 i motocykle

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 rano do 8 wieczorem

W przypadku podróży przez Francję samochodem osobowym należy pamiętać, że strefy ekologiczne obowiązują tylko podczas dni powszednich.

 

Strefy ekologiczne obowiązują zagranicznych kierowców od 1. 2. 2017

Nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób Paryż – i w ogóle Francja – zaostrzy przepisy dotyczące stref ekologicznych. Na przykład w Niemczech powszechnie obowiązuje zasada, że wjazd do miasta jest stopniowo ograniczany w stosunku do mniej przyjaznych środowisku samochodów, tak że dopuszczone są ostatecznie tylko te najbardziej przyjazne dla środowiska. Można przypuszczać, że zostanie również wprowadzone ograniczenie prawa wjazdu dla starszych pojazdów.

Obowiązek posiadania naklejki ekologicznej na przedniej szybie samochodu w przypadku wjazdu na teren strefy ekologicznej dotyczy także zagranicznych samochodów – od 1.2. 2017, bez wyjątku.

Kara w wysokości 68 euro

Paryż traktuje strefy ekologiczne bardzo poważnie, czego dowodzą kary, które mogą zostać nałożone na kierowców nieprzestrzegających obowiązku posiadania naklejki ekologicznej na przedniej szybie samochodu. Co prawda początkowo policja jedynie upominała kierowców, ale od stycznia 2017 roku zostały nałożone pokaźne kary pieniężne. Wjeżdżając na teren strefy ekologicznej bez odpowiedniej plakietki ekologicznej, można otrzymać karę grzywny w wysokości 68 euro. A zatem kupno naklejki ekologicznej zdecydowanie się opłaci. Naklejka ważna jest bezterminowo i obowiązuje na terenie całej Francji.

 

Mapa stref ochrony środowiska w Paryżu

More information about environmental zones in Grenoble here.

Wybierasz Się Samochodem Do Francja?

Kup Crit'Air dla Paryża, Grenoble i innych miast. Darmowa dostawa w ciągu 14 dni.